FÖRETAGET
NYHETER
TITAN
KOPPAR-
LEGERINGAR
NICKEL-
LEGERINGAR
FÄSTELEMENT
GALVANISK
YTBEHANDLING
TUNGMETALLER
VOLFRAM
MOLYBDEN
TANTAL
ANDRA METALLER
DATABLAD (PDF)
KONTAKTA OSS
VOLFRAM
Volfram (W) har den högsta smältpunkten av alla metaller (3410°C) och bibehåller sin mekaniska styrka bäst upp i de högre temperaturområdena. Densiteten är 19,3 g/cm³. Endast osmium, iridium, platina och renium har högre densitet bland metallerna. Volfram har en utvidgningskoefficient som är jämförbar med den för hårt glas och lämpar sig därför väl för kombinationer med glas och metall. Metallen används främst som glödtråd i elektriska lampor men även i andra elektroniska tillämpningar. Volfram ingår i hårdmetaller och i tungmetaller där volfram i legeringar med t ex nickel och koppar används som balansvikter i flera tillämpningar. Legerat med koppar är metallen även ett vanligt material i elektroder för gnistbearbetning. Volfram är speciellt lämpligt som kontaktmaterial tack vare hög smältpunkt och hårdhet. Metallen är på grund av sin hårdhet och dåliga formbarhet ett svårt material att bearbeta. Vi tillhandahåller bearbetningsföreskrifter för er som är intresserade.

Leveransformer: volframplåt, volframtråd, volframstång, volframfolie, volframrör, granulat och pulver. Volframlegeringar. Färdiga detaljer som volframelektroder för TIG-svetsning, volframkontakter och skepp- och spiraler för vakuumförångning.

Datablad (pdf)